The BBVA Foundation and the Ivie give second place to the Degree in Psychology at the UIB in their Spain-wide table for teaching, research and knowledge

La Fundación BBVA i el Ivie en el seu rànquing (categoria: Psicologia) situen els estudis de Grau de Psicologia de la UIB en el segon lloc de tot l'estat espanyol ponderant docència, recerca i transferència: U-Ranking Universitats Espanyoles (familia: Psicologia)

Més informació: U-Ranking: Fundación BBVA i Ivie

Publication date: Wed Jul 24 19:07:00 CEST 2013