Listen

Jornada d'acolliment per a estudiants de primer curs dels estudis de grau de Psicologia

This language version doesn't exist
Dia
11 de setembre de 2019
Hora
12.30 a 14 hores
Lloc
Aula A02 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya

Aquesta jornada d’acolliment organitzada per la facultat de Psicologia, té com a objectiu transmetre a l’estudiant del grau de Psicologia de nou ingrés com s’articula el nostre pla d’estudis en la metodologia dels crèdits europeus, i les implicacions que tindrà en la seva formació com a futura psicòloga o psicòleg. Al mateix temps tindrem ocasió de resoldre les qüestions i inquietuds dels nostres estudiants de primer curs relacionades amb la formació que han iniciat.

També es reservarà un espai de la sessió per a la presentació de l’Associació de Representants de Psicologia (ARP), que és l’òrgan de representació dels estudiants de Psicologia de la UIB. L’ARP, a més de defensar els interessos dels estudiants de Psicologia, està integrada per companys de cursos superiors que també us ajudaran a integrar-vos en la UIB com a universitaris.

L’equip deganal de la Facultat