Listen

Seminari sobre els aspectes econòmics i psicològics que influeixen en la formació i transformació dels hàbits alimentaris personals

(Available only in default language)

"Males eleccions": La relació entre el desenvolupament del sistema agroalimentari, el consum d’aliments i la millora dels nostres hàbits alimentaris"  
Ponent: Lydia Zepeda, Professora emèrita de la Universitat de Wisconsin-Madison
Idioma: Castellà
Organitzat conjuntament per la Facultat de Psicologia i l'Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS)

 

Lloc: Seminari de Psicologia (Edifici Guillem Cifre)
Dies: Divendres 11 i dilluns 14 octubre 2019
Horari: 10 a 14 h.
Idioma: castellà

Presentació

El seminari tracta dels mecanismes mitjançant els quals el sistema agroalimentari ens condiciona de manera conscient i inconscient a l'hora d’escollir menjar no saludable. El seu contingut es basa en el llibre en fase de redacció titulat "Bad Choices", on la ponent defensa que tendim a escollir els aliments menys saludables i menys sostenibles perquè la majoria de les opcions que la indústria posa al nostre abast són espantoses. En altres paraules, vivim immersos en un “entorn alimentari" insalubre.

A partir d'aquest supòsit, s'aborden els aspectes psicològics "positius", és a dir, quins factors poden influir les nostres preferències perquè s'orientin vers uns hàbits alimentaris realment saludables i sostenibles. En aquest sentit, hem de tenir present que mentre per exemple un alcohòlic pot evitar els bars i les companyies que l'impulsen a la beguda, nosaltres no tenim la possibilitat d'evitar el “menjar-escombraria” ni de viure envoltats per la gent que la consumeix, que són actualment la majoria. Explicat això en termes econòmics, significa que la mà invisible que guia les nostres decisions està dirigida per interessos humans comercials que no són neutrals ni benignes i que difícilment podem sortejar.

El seminari s'il·lustrarà en la primera sessió (divendres 11) amb exemples que provenen dels EUA procedents de la seva història agrícola i política, l'evolució i consolidació de gran empreses alimentàries i de marques comercials, a més de revisar les polítiques agrícoles i nutricionals impulsades per l’administració. Es posarà de relleu a més que, a través de tota la història nord-americana, sempre hi ha hagut persones i moviments alimentaris que han defensat que una dieta amb menys carn i amb més vegetals i cereals integrals era més sana. Moviments que van ser silenciats o desprestigiats per polítiques agràries actives que van garantir que els terrenys caiguessin en mans dels més rics, que les granges tendissin a ser cada vegada més grans i que s’afavorissin els monocultius. S'ha treballat molt doncs per construir el nostre sistema alimentari actual i per això serà també difícil, encara que no impossible, canviar-lo.

En la segona sessió (dilluns 14) es contrastarà la situació descrita als EUA amb la realitat de l'entorn alimentari actual dels assistents a la sessió anterior, que viuen en una àrea d’on va sorgir la tan lloada dieta mediterrània. S’analitzarà com la seva dieta ha evolucionat fins als seus hàbits actuals, i seran convidats a explorar i compartir les seves motivacions a l’hora de triar els aliments i construir la seva alimentació actual així com les barreres que troben per millorar-la. 

Temari

  1. L'actual sistema agroalimentari: l'ús de terra, els productes i la seva dimensió econòmica.
  2. El desenvolupament de la indústria alimentària durant els segles XIX i XX i la seva influència en les estratègies de venda actuals.
  3. Impacte ambiental, sanitari i social del modern sistema agroalimentari.
  4. Factors econòmics i conductuals que influeixen en l'elecció dels nostres aliments.
  5. Com podem modificar aquest sistema i les nostres eleccions? El paper de les ONG´s, les polítiques governamentals, el mercat lliure i l'acció individual.

Breu currículum vitae de la conferenciant

Lydia Zepeda és Professora emèrita de Ciències dels Consumidors de la Universitat de Wisconsin-Madison i membre de l'American Association for the Advancement of Science. Va acabar el seu PhD i MS d'economia agrícola a la Universitat Davis de Califòrnia.

Ha publicat més de 60 treballs sobre les eleccions alimentàries dels consumidors, la producció alimentària, les deixalles alimentàries, la seguretat alimentària i les polítiques agroalimentàries. Per a més informació sobre les seves investigacions vegi’s www.localandorganicfood.org.  Al 2018 va gaudir d’una beca Fulbright Senior Scholar a la Universitat Autònoma de Madrid.

Paral·lelament ha desenvolupat una intensa activitat social i comunitària. Ha estat intèrpret als serveis legals per a immigrants de la Facultat de Dret a la Universitat de Wisconsin-Madison, assessora del Central Adoption Resource Authority al centre de detenció a Dilley, Texas i defensora legal voluntària de la Tacoma Community House. Igualment forma part de la junta directiva de la Lliga de Dones Votants de Tacoma-County de Pierce, de la junta directiva de la Wisconsin University Union i és també consellera d'Slow Food-Universitat de Wisconsin.

Event date: 11/10/2019

Publication date: 04/10/2019