Specific Faculty of Psychology Regulations

 • Faculty-specific regulations (extended enrolment plan, group assignment criteria, attendance requirements, etc.)
 • Normativa específica per a l’establiment de les contingències derivades dels intents de frau en l’avaluació en el títol oficial de graduat/ada en psicologia per la Universitat de les Illes Balears [ PDF 15KB ] JF-21/05/2014
 • Normativa específica per a la regulació del Treball de Fi de Grau (TFG) del títol oficial de Grau en Psicologia [ PDF 22KB ] JF-30/05/2012
 • Reglament del Consell d'Estudis de Psicologia [ PDF 44KB ] JF-03/07/2009
 • Criteris per a la concessió de places d'alumnat col·laborador de tipus A al professorat que ho sol.licita [ PDF 40KB ] JF-22/03/2006
 • Criteris per a l'acceptació de matrícula extraordinària d'alumnat que no ha pogut obtenir plaça als estudis de Psicologia [ PDF 32KB ] JF-22/03/2006
 • Normativa pròpia de la Facultat per a la tramitació de propostes de crèdits de lliure configuració com a activitat pròpia de la Facultat [ PDF 40KB ] JF-11/05/2005
 • Normativa pròpia de la Facultat per a la concessió de crèdits de lliure configuració per a les activitats recollides a l'article 22 (apartat 1.g.) del Reglament Acadèmic de la Universitat [ PDF 68KB ] JF-11/05/2005
 • Normativa de la Facultat de Psicologia per a la convalidació i/o reconeixement de crèdits del Programa Leonardo da Vinci [ PDF 40KB ] JF-18/02/2005
 • Normativa pròpia de la Facultat de Psicologia sobre el practicum [ PDF 88KB ] JF-19/11/2004
 • Criteris propis de la Facultat de Psicologia sobre l'ampliació de matrícula, en desenvolupament de l'article 3 del Reglament Acadèmic de la UIB [ PDF 28KB ] JF-19/11/2004
 • Títol propi de primer cicle de Psicologia (180 crèdits) [ PDF 76KB ] JF - 21/09/2004
 • Normativa pròpia de la Facultat de Psicologia per a la sol·licitud de canvi de data d'examen per coincidència de dates [ PDF 40KB ] JF - 21/09/2004
 • Normativa pròpia de la Facultat de Psicologia per fixar la data d'examen de les convocatòries anticipades [ PDF 36KB ] JF - 21/09/2004
 • Comissió Acadèmica Permanent i el reglament intern d'aquesta comisssió [ PDF 50KB ] JF - 09/06/2004
 • Membres de la CAP [ PDF 43KB ] JF - 09/06/2004